Ogólne usługi świadczone przez Kleyn

  • Rejestracja pojazdów
  • Instalacja i naprawy tachografów
  • Sztaplowanie pojazdów (‘stacken’)
  • Zaświadczenia, że nie jest się już właścicielem pojazdu
  • Powszechne Okresowe Kontrole Techniczne   (APK)
  • Wywozowe numery rejestracyjne i kontrole techniczne
  • Naprawy systemów klimatyzacyjnych i  agregatorów chłodniczych oraz uzupełnianie płynów
  • Załadunek samochodów dostawczych na pojazd ciężarowy

Akceptujemy:
Nasze certyfikaty: