Преглед

Доклад от прегледа

 Всички превозни средства, които идват в Kleyn, са сертифицирани/проверени от TÜV Nord. Всяко превозно средство се проверява от нас спрямо 20+ важни точки като задвижване, гуми и кабина. След като бъде проверено по тези точки, с всяко превозно средство се прави пробно шофиране, включително и по магистрала. Всичко, което не отговаря на нашите стандарти, ще бъде поправено преди да предложим превозното средство за продажба. Резултатите от прегледа ще намерите в доклада за него на страницата с подробности за превозното средство на kleyntrucks.nl. По този начин гарантираме качество и прозрачност. Знаете точно какво купувате и няма да има изненади.