Получете остро предложение днес!


Няма изображения
Качете изображение(а)
Изчистване на файловете
Повреден
KLEYN защитава вашите данни сериозно. Прочетете в Декларацията ни за поверителност как обработваме вашите данни.

KLEYN защитава вашите данни сериозно. Прочетете в Декларацията ни за поверителност как обработваме вашите данни.

Kleyn Trucks B.V. има задължение да защитава и уважава Вашата неприкосновеност. Ние събираме лични данни в рамките на обичайната си ежедневна дейност. От този документ можете да научите по какъв начин събираме и обработваме личните Ви данни. Прочетете го внимателно, за да разберете повече за начините, по които боравим с личните Ви данни. Посещавайки www.kleyntrucks.com (“нашите уебсайтове”), Вие се съгласявате с начина, по който третираме личните Ви данни.


Използване на личните Ви данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до използването от Вас на наши продукти, услуги, съдържание, възможности, технологии и функции, предлагани от Kleyn Trucks B.V. и от всички свързани уебсайтове, приложения и услуги. Kleyn Trucks B.V. с адрес Industrieweg 2, 4214 KZ Vuren, The Netherlands е част от Kleyn Group B.V. – страната, отговаряща за боравенето с лични данни както е описано в настоящия документ. По-долу заедно и поединично двете ще бъдат наричани KLEYN.

Информация за връзка с администратора на лични данни:

www.kleyntrucks.com
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands
+31 (0)183668222
[email protected]


Видове лични данни, които обработваме

KLEYN събира данни по изброените по-долу начини с цел предоставяне на услуги с оптимално качество, персонализиране на предложенията и подобряване на услугите:

 • Автоматично събирани данни
 • Данни, които Вие споделяте с нас
 • Данни от външни източници
 • Проверка и установяване на измами


Можем да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Данни, които Вие споделяте с нас

 • Можете да споделяте с нас информация за себе си чрез формуляри на уебсайтовете ни, в телефонни разговори, по имейл или по друг начин. Това включва данните, които ни изпращате, когато се регистрирате на уебсайтовете ни, пускате поръчки или заявявате транзакции на нашите уебсайтове, както и когато ни информирате за проблем с уебсайтовете ни. Информацията, която споделяте с нас, може да включва Вашето име, данни за предприятието, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер.
 • Можете да споделяте с нас информация за самоличността си, така че ние да Ви предложим услугите си. Това може да стане чрез попълване на формуляри на уебсайтовете ни, в телефонни разговори, по имейл или по друг начин. Отговорността за одобрението за оповестяване на тази информация е Ваша. Информацията, която споделяте с нас, може да включва Вашето име, данни за предприятието, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер.

Данни за Вас, които събираме

 • При всяко посещение на нашия уебсайт ние можем автоматично да съберем следните данни:
 • Техническа информация, включително IP адреса, използван за свързване с интернет, данните Ви за вход, вида и версията на браузера, настройките на часовата зона, вида и версията на приставките на браузера, операционната система и платформата;
 • Информация за Вашето посещение, включително за целия поток към, на и от нашите уебсайтове (с дата и час), за продукти, които сте разглеждали или търсили, време за отговор на страниците, грешки при сваляне, продължителност на посещението Ви на различни страници, информация за поведението Ви на страницата (като скролване, кликване и движения на мишката), методи, използвани за напускане на страницата, както и телефонен номер, от който ни се обаждате.

Данни, които получаваме от външни източници

 • Можем да получим информация за Вас, ако използвате други уебсайтове, които управляваме, или други услуги, които предлагаме. Тази информация може да бъде споделена и съпоставена с информацията, която сме събрали на уебсайта си. Работим в тясно сътрудничество със свързани предприятия и трети страни (например бизнес партньори, външни доставчици, платежни услуги, услуги по доставка, партньорски мрежи, доставчици на аналитични услуги, доставчици на информация от търсене, дружества за кредитна проверка), които имат право и възможност да ни изпращат информация за Вас. В този случай ние се уверяваме, че това е в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните.


Начините, по които използваме Вашите данни

Данни, които Вие споделяте с нас – Използваме тази информация:

 • За да изпълним задълженията си по споразумението си с Вас, както и за да Ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които поискате от нас;
 • За да Ви предоставим информация за други продукти и услуги, които предлагаме;
  • Ако сте съществуващ клиент, ще се обръщаме към Вас само с информация за стоки и услуги, съпоставими със стоките и услугите, които сте купували преди, или за такива, за които сме се споразумели.
  • Ако сте нов клиент, ще се обръщаме към Вас само при запитване от Ваша страна или ако предварително сме се споразумели за това. Ако не желаете да използваме Вашите данни по такъв начин, можете да го отбележите във формуляра, с който събираме Вашите данни.
  • Запазвате си правото да оттеглите това разрешение по всяко време с помощта на линка в долния край на маркетинговите ни имейли.
 • За да отговорим на въпросите, които сте ни задали на уебсайтовете ни, в телефонни разговори, по имейл или по друг начин.
 • За да спазим изискванията, които са ни наложени по закон в качеството ни на администратор на лични данни и регулиран бизнес.
 • Когато сме задължени да го направим – за да защитим основните Ви права или основните права на друго лице.

Данни за Вас, които събираме – Използваме тази информация:

 • За да поддържаме уебсайтовете си за вътрешни дейности, включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване и проучване и статистика.
 • За да подобрим уебсайтовете си и да се уверим, че съдържанието ни Ви се представя на Вашия компютър по възможно най-ефективен начин.
 • За да Ви предоставим възможност при желание да се възползвате от някои интерактивни функции, предлагани чрез продуктите ни.
 • Като част от усилията ни да поддържаме безопасен уебсайт.
 • За да оценим и да измерим ефективността на маркетинговите кампании, които провеждаме сред Вас и други клиенти, и да персонализираме това съдържание.

Данни, които получаваме от други източници

 • Можем да съпоставим тези данни с информацията, която сме получили от Вас, и онази, която сме събрали за Вас. Тези данни и съпоставените данни могат да се използват за описаните по-горе цели (в зависимост от вида на информацията, която получаваме).

Данни за Вас, които оповестяваме

Можем да споделим личните Ви данни със свързани дружества. Това се случва изцяло съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Никога не продаваме личните Ви данни без Ваше съгласие. Можем да споделим Вашите лични данни с избрани трети лица. При нужда проверяваме дали е спазен всеки аспект на Общия регламент за защита на данните. Можем да споделим Вашите данни със следните видове организации:

 • Бизнес партньори, доставчици, подизпълнители с цел изпълнение на споразуменията, които сме сключили с тях или с Вас;
 • Аналитични услуги и услуги, свързани с търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме уебсайтовете си;
 • Държавни органи, регулиращи доставките на превозни средства.

Можем да разгласим личните Ви данни пред трети лица:

 • Ако по закон сме задължени да разгласим тези данни или да ги споделим, за да спазим общите си условия, условията за ползване и други споразумения, както и за да защитим права, имущество или да съхраним своята безопасност или тази на предприятията в нашата група, нашите клиенти и други страни. Това включва и обмена на данни с други дружества и организации за борба с измамите.


Специална и/или чувствителна лична информация, която обработваме

Нашият уебсайт и/или нашите услуги не целят събирането на данни за посетители под 16 години, освен ако тези посетители не са получили съгласието на родител или настойник. Не можем да контролираме дали посетителят е навършил 16 години. Ето защо препоръчваме на родителите да следят поведението на децата си в интернет, за да не допускат събирането на лични данни без родителско съгласие. Ако сте убедени, че сме събрали информация за непълнолетно лице без съгласието на възрастен, свържете се с нас на [email protected] и ние ще изтрием тази информация.


Автоматизирано вземане на решения

KLEYN не си служи с автоматизирано вземане на решения в случаите, в които това би имало (сериозни) последствия за засегнатите лица. Това включва решения, които могат да бъдат взети от компютърен софтуер или системи без човешко участие (на служител на KLEYN, например).


Съхранение на лични данни

KLEYN не съхранява личните Ви данни за период, по-дълъг от строго необходимия. Периодът, за който съхраняваме личните Ви данни, зависи от изискванията на закона. След изтичане на този срок ние ще изтрием личните Ви данни, ако не се нуждаем повече от тях, за да спазим споразумение, за да сключим споразумение или за целите на други правни процедури.


Прегледпромяна или изтриване на лични данни

Имате право да преглеждате, коригирате или изтривате личните си данни. Имате право и да оттегляте съгласието си за запазване на тази информация или да възразявате срещу обработката на личните Ви данни от KLEYN. Имате право и да предавате личните си данни. Това значи, че можете да изискате да изпратим личните Ви данни като компютърен файл до Вас, трето лице или избрана от Вас организация. На [email protected] можете да подавате запитвания за преглед, корекция, изтриване или предаване на личните Ви данни, както и запитвания за оттегляне на съгласието си за обработка на личните Ви данни от нас. За да сме сигурни, че Вие сте този, който е заявил тази информация, Ви молим към заявлението си да приложите копие от документ за самоличност. Уверете се, че снимката Ви, ЗАЧ (машиночетимата  зона, която представлява поле с цифри в долния край на страницата на паспорта) и номерът на паспорта са закрити. Това е за защита на личното Ви пространство. Ще обработим запитването Ви възможно най-бързо, не по-късно от 4 седмици след получаването му. KLEYN желае да Ви информира за възможността да подадете жалба пред националния надзорен орган, Autoriteit Persoonsgegevens. Можете да направите това на следната страница: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Как защитаваме личните Ви данни

KLEYN се отнася сериозно към защитата на данните, с които разполага, и взема мерки за предотвратяване на измама, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разгласяване и непозволени промени. Ако смятате, че личните Ви данни не са достатъчно защитени, или имате подозрения за злоупотреба, се обръщайте към отдела за обслужване на клиенти или ни изпратете имейл на [email protected]


Употреба на „бисквитки“ или сходни методи

Kleyn Group използва функционални, аналитични и проследяващи „бисквитки“. „Бисквитката“ представлява кратък текст, който браузерът на Вашия компютър, таблет или смартфон запазва при първото Ви посещение. KLEYN използва „бисквитки“ само за технически цели. “Бисквитките“ помагат на уебсайта да функционира правилно и предпочитанията Ви да се запазят за следващите Ви посещения. Те служат и за работата на уебсайта в съответствие с нашите стандарти и за оптимизирането му при нужда. Съхраняваме „бисквитки“, които следят навиците Ви на сърфиране, така че да настроим съдържанието и рекламите си спрямо предпочитанията Ви. Още при първото Ви посещение на нашия уебсайт ние сме Ви уведомили за тези „бисквитки“ и сме поискали от Вас позволение да ги съхраняваме. Можете да се отпишете от „бисквитките“, като пренастроите браузера си, така че да не съхранява „бисквитки“. След като ги изключите, няма да можете да използвате всички възможности на сайтовете на Kleyn Group B.V. В резултат на това посещението Ви на уебсайта може да не отговори на стандартите Ви или да не успеете да изпратите поръчка. Изключването на „бисквитките“ оказва влияние единствено върху компютъра и браузера, които сте настроили. Ако използвате няколко компютъра и/или браузера, може да се наложи да повторите това действие няколко пъти. Ако е необходимо, проверете помощната функция на браузера си.


Външни уебсайтове

Нашият сайт може да съдържа линкове към и от уебсайтове на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и свързани дружества. Когато отваряте линк към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че те прилагат собствена политика за защита на личните данни, за която ние не носим отговорност. Запознайте се с тази политика, преди да въвеждате лични данни на тези уебсайтове.

 

Изменения в нашата политика за защита на личните данни

Последното изменение на нашата политика е от 25 май 2018 г. Всички бъдещи изменения в политика си ще публикуваме на тази страница. Редовно посещавайте уебсайта ни, за да проверите дали политиката ни за защита на личните данни не е изменена.


AVG 1.0


Как става това?

1
Submit your truck or trailer and fill in your details.
2
Ще се свържем с Вас в рамките на 12 часа в работни дни.
3
Does the price match your wishes, then you will receive full payment on delivery.
Приемаме:
Нашите сертификати: